Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation

Online Catalogue (Current Auction)

 
LotArt. Nr.DescriptionResultStarting priceResult / Starting priceResult / PriceMy BidEstim. PriceBuying price

Auction 20  -  06.09.2020 10:00
Coins, banknotes and medals

Page 1 of 26 (1274 Lots total)
Lot 501
OLAV KYRRE 1067-1093, Penning (0,86 g). Små kantskader/minor edge cracks De aller fleste mynter fra Olav Kyrre`s tid som kjennes idag stammer fra et funn gjort på gården Græslid i Tydalen høsten 1878. Under høsting av poteter kom man over i overkant av 2.200 slike mynter og på 1890-tallet solgte Universitetets Myntkabinett ut dubletter fra dette funnet som er årsaken til at disse myntene ofte omsettes blant myntsamlere. NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
Result My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 502
HÅKON VI MAGNUSSON 1355-1380, Penning, Bergen (0,31 g). Kantskader/edge cracks NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 503
ERKEBISKOP GAUTE IVARSON 1474-1510, Hvid, Nidaros. (0,60 g.). S.220 NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 504
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, Speciedaler 1637. S.4 Ex. Kjøpt av Oslo Mynthandel a/s i 1986 NORWAY Grade:0/01.
; Before 1873; ;
Result My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 505
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, Speciedaler 1641. S.6 Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.33 26/3-1994 nr.346 NORWAY Grade:01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 506
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, Speciedaler 1642/1. S. - NORWAY Grade:01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 507
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 1/2 speciedaler 1634/3. RRR. S.10 Ex. Kjøpt av Oslo Mynthandel a/s i 1988 NORWAY Grade:0/01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 508
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 1/4 speciedaler 1637. Har vært anhengt/has been mounted. S.7 Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.43 18/4-1999 nr.574 NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 509
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 1/4 speciedaler 1640. S.14 Ex. Kjøpt av Oslo Mynthandel a/s i 1988 NORWAY Grade:01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 510
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 1/8 speciedaler 1639. Liten blankettfeil/minor planchet defect. S.7 Ex. Jeppesen 1930 nr.301 og Zinck IV 21/11-2002 nr.273 NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 511
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 1/8 speciedaler 1639. Ripe på revers/scratch on reverse. S.7 Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.14 23/3-1985 nr.111 NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 512
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 2 mark 1644. S.48 NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 513
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 2 mark 1644. S.55 Ex. Riibe Myntauksjoner a/s nr.15 30/11-1996 nr.651 NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 514
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 2 mark 1645. Filemerke i kant/traces of filing on the edge. S.42 NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 515
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 1 mark 1644. S.78 Ex. Høiland nr.6 25/10-1999 nr.711 (del av lot) NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 516
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 1 mark 1646. S.63 var. NORWAY Grade:1/1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 517
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 8 skilling 1642. S.27 Ex. Bruun Rasmussen nr.645 18/4-1998 nr.672 NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 518
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 8 skilling 1644. S.101 Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.2 17/3-1979 nr.22 NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 519
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 4 skilling 1642. Svakt buklet/slightly creased. S.42 Ex. Jeppesen 1930 nr.315 og Zinck I 26/4-2001 nr.310 NORWAY Grade:1/1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 520
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 4 skilling 1642. Buklet/creased. S.43 NORWAY Grade:1/1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 521
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 2 skilling 1641. Buklet/creased. S.57 NORWAY Grade:1/1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 522
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 2 skilling 1642. S.48 Ex. Riibe Myntauksjoner a/s nr.15 30/11-1996 nr.658 NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 523
CHRISTIAN IV 1588-1648, CHRISTIANIA, 2 skilling 1642. S.48 NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 524
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, Speciedaler 1650. Pregesprekk/striking crack. S.18 Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.15 5/10-1985 nr.116 NORWAY Grade:0/01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 525
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, Speciedaler 1653. S.23 Ex. Holger Hede, Ahlström nr.15 2/10-1977 nr.914, her ble mynten kjøpt av Provinsbanken fra Aalborg. Mynten ble så solgt til A/S Myntboden i Oslo som satte den opp på Oslo Mynthandel a/s nr.1 14/10-1978 nr.4093. Her ble mynten kjøpt av den kjente medaljesamleren Kåre Hatlevik. Etter dennes død ble mynten satt opp på Oslo Mynthandel a/s nr.23 7/10-1989 nr.373 og solgt til dagens innleverer. Dette er sannsynligvis det beste eksemplaret av det såkalte forskjønnete portrett vi noen gang har sett. NORWAY Grade:01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 526
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, Speciedaler 1655. S.11 Ex. Holger Hede, Ahlström nr.15 2/10-1977 nr.915 og Oslo Mynthandel a/s nr.14 23/3-1985 nr.121 NORWAY Grade:01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 527
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, Speciedaler 1658. S.17 Ex. Kjøpt av Oslo Mynthandel a/s 23/8-1988 NORWAY Grade:01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 528
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, Speciedaler 1658. RR. S.19 Ex. Håkon Gjems, Grue, Finnskog og Oslo Mynthandel a/s nr.25 9/11-1990 nr.319 NORWAY Grade:1+/01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 529
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, Speciedaler 1659. R. Prakteksemplar/choice. S.17 Ex. Jan S. Christensen og Oslo Mynthandel a/s nr.15 5/10-1985 nr.125 NORWAY Grade:0/01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 530
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, Speciedaler 1662. R. S.26 Ex. Ragoczy I 1959 nr.974 og Helge Reff, Oslo Mynthandel a/s nr.28 30/11-1991 nr.163 NORWAY Grade:1+/01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 531
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, Speciedaler 1665. RR. Har vært anhengt/has been mounted. S.25 Ex. Schou 1927 nr.554, Holger Hede, Ahlström nr.12 17/10-1976 nr.990 og Jan S. Christensen, Oslo Mynthandel a/s nr.15 5/10-1985 nr.129 NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 532
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, Speciedaler 1665. S.29 Ex. Helge Reff og Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/3-1987 nr.242 NORWAY Grade:01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 533
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 1/2 speciedaler 1654. RR. S.9 Denne mynten er kjent i følgende 10 eksemplarer hvorav kun 4 er i privat eie: 1. Myntkabinettet, Universitetet i Oslo 2. Historisk Museum, Universitetet i Bergen 3. Königliches Kaizerliches Münzkabinett zu Wien 4. Eremitagen, St. Petersburg 5. L. E. Bruun nr.9684 6. Norges Bank 7. Nordeas samling 8. Bruun Rasmussen nr.527 12/9-1989 nr.253 i en norsk privatsamling 9. Zinck I 26/4-2001 nr.557 i en norsk privatsamling 10. Dette eksemplaret som stammer fra DNF 2/9-1955 nr.88, Helge Reff og Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/10-1987 nr.304 NORWAY Grade:1/1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 534
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 1/8 speciedaler 1661. S.46 Dukaten og 1/8 speciedaleren 1660 og 1661 er den eneste norske mynt siden middelalderen hvor kongen avbildes 'en face'. Ex. Adler Pedersen og Oslo Mynthandel a/s nr.21 8/10-1988 nr.322 NORWAY Grade:1+/01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 535
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1649. S.30 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 536
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1649. S.30 NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 537
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1649. S.30 Ex. Ragnar Kirkevoll og Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.334 NORWAY Grade:1/1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 538
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1650. S.24 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 539
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1650. S.25 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 540
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1651. Liten ripe/minor scratch. S.39 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 541
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1652. S.27 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 542
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1654. S.34 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 543
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1654. S.35 NORWAY Grade:1/1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 544
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1655. S.35 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 545
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1655. S.38 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 546
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1657. Har vært anhengt/has been mounted. S.38 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 547
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1657. S.41 NORWAY Grade:1.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 548
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1657. Noe korrodert på revers/some corrossion on reverse. S.43 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 549
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1657. S. - Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1+.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Lot 550
FREDERIK III 1648-1670, CHRISTIANIA, 2 mark 1658. S.47 Ex. Per Hansen NORWAY Grade:1+/01.
; Before 1873; ;
My Bid     Estim. Price
Details and submitting bids
Page 1 of 26 (1274 Lots total)